maandag 15 april 2013

Dienstgericht?

Je kunt diensten leveren en diensten afnemen. Goede afspraken tussen dienstenleverancier en dienstenafnemer vergroten de kans op tevredenheid over de samenwerking. Dat geldt wanneer je in de supermarkt tegen een vaste prijs dingen koopt, maar net zo goed wanneer je een webservice gebruikt waarbij goed is beschreven welke diensten er worden aangeboden.

Veel moeilijker is het eigenlijk niet. Wat niet wil zeggen dat het altijd eenvoudig is om het op een goede manier te doen. Niet voor niks worden er bij aanbestedingen boekwerken vol geschreven in een poging om als afnemer inderdaad de gewenste diensten te krijgen. Maar ook bij een eenvoudige webservice is een nauwkeurige beschrijving in "wsdl" (web service description language) eigenlijk een must. Dienstgericht kijken naar de wereld betekent dat je denkt in termen van (dienst)leverancier en (dienst)afnemer. En, met een beetje mazzel, is er ook nog een (dienst)beschrijving aanwezig.

Gaat het om ICT dan kom je vaak het woord "service" tegen (servicebus, serviceregister, service level agreement, etc.). Wat mij betreft is dat hetzelfde als wat hier "dienst" wordt genoemd. En mag je dus ook een woord als "serviceoriented" lezen als "dienstgericht".

Je kunt de wereld met verschillende brillen bekijken en daarmee zaken bijvoorbeeld proces-, gegevens- of dienstgericht bekijken. Geen enkele benadering is zaligmakend. Ook dienstgericht bezien niet. Maar dienstgericht benaderen is in mijn ervaring wel vaak een hele effectieve manier om de wereld te bezien. Met name in situaties waarin er intensief moet worden samengewerkt. En waar is dat tegenwoordig niet het geval? Voor zover ze nog bestaan lossen eilanden in hoog tempo op in netwerken waar deelnemers elkaar onderling diensten verlenen. En juist voor de uitdagingen die dat met zich meebrengt is dienstgericht denken en doen nuttig. En zou het, wat mij betreft, veel meer kunnen worden onderkend en toegepast. Een mooie reden dus om via deze blog aandacht te schenken aan zaken die met dienstgericht denken en doen te maken hebben.