zaterdag 4 oktober 2014

Dienstgerichte vrachtwagens en bestelbussen

Bij het kiezen van dienstverleners heb je de keuze tussen grote en kleine aanbieders. De groten bieden meer diensten, maar vergen ook meer investeringen. De kleine bieden minder diensten, maar zijn goedkoper en eenvoudiger te gebruiken.

In het boek “Olietankers en Speedboten” beschrijft Menno Lanting grote en kleine bedrijven, ieder met hun eigen dynamiek. In een interview met de auteur las ik dat de meeste mensen denken dat het gaat over de logheid van grote bedrijven die het daardoor af gaan leggen tegen de kleine wendbare bedrijfjes. Niet dus. Zoals meestal is het geen kwestie van óf-óf maar én-én. Beide blijven ook in de toekomst bestaansrecht houden. Waarbij ze allebei moeten zorgen dat ze voldoende waardevolle diensten blijven leveren.

De titel en voorkant van het boek deden me denken aan een plaatje dat ik jaren geleden heb gebruikt en deze week weer actueel werd. Het ging over de keuze die je als gemeente kunt maken voor een mid-office suite (=een verzameling applicaties die de voor- en achterkant binnen je organisatie verbindt). Kies je een door een marktpartij aangeboden vrachtwagen met functionaliteiten voor op de digitale snelweg of kies je een (in mijn geval zelf ontwikkeld) bestelbusje om een tijdlang ‘lean and mean’ op de ventweg te gaan rijden? In Nijmegen werd in 2007 bewust voor het busje gekozen.

Deze week is het EMO (“Eenvoudige MidOffice”) bestelbusje bedankt en is gemeente Nijmegen met een blinkende Exxelence vrachtwagen ingevoegd op de snelweg. Een vrachtwagen die mede is ingericht met de kennis die tijdens het rijden met het busje is opgedaan. Het busje geniet nu van zijn welverdiende rust, de gemeente kan de komende jaren gebruik gaan maken van alle nieuwe beschikbare mogelijkheden om haar dienstverlening verder te verbeteren.

Wat mij betreft een mooi voorbeeld van hoe zowel vrachtwagens als bestelbusjes waardevol zijn en zullen blijven. Waarbij het de kunst is om binnen de gegeven omstandigheden te bepalen welk van de twee je op dat moment het meeste op zal gaan leveren.