zaterdag 27 april 2013

Dienstgericht decentraliseren

De komende jaren verschuiven veel taken op het gebied van werk, (jeugd)zorg en ondersteuning van de landelijke overheid naar gemeenten. Via “de 3 decentralisaties”, afgekort tot de 3 D’s (niet te verwarren met de 3 J’s), moet er met minder geld beter gewerkt gaan worden. Onder meer via een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dat informatievoorziening daarbij een belangrijke rol kan spelen is helder. Hoe precies is nog de vraag, dus wordt er via een landelijk project geprobeerd om hier meer zicht op te krijgen.

Deze week was ik bij een dag waarop 8 geselecteerde leveranciers mochten vertellen wat hun visie hierop was, en wat voor diensten zij qua informatievoorziening kunnen (gaan) leveren. Van die 8 waren er 2 die er voor mij uit sprongen door de dienstgerichte bril waarmee ze naar de naderende uitdagingen keken.

De eerste, Mens Centraal, is al lang actief binnen de sociale sector. Zij constateerden dat we in Nederland steeds opnieuw bezig gaan met hoe we dingen doen (centraal/decentraal, regeling1/regeling2, etc.). Dit terwijl wat we doen, zeg maar de basisdiensten die worden verleend, niet of nauwelijks verandert (mensen aan werk helpen, ondersteuning bieden waar nodig, etc.). Om als leverancier niet bij iedere hoe-koerswijziging paniekerig aan de slag te hoeven, hebben zij alle levensgebeurtenissen waarbij diensten nodig zijn (een kind krijgen, je baan verliezen, etc.) in kaart gebracht. En daar vervolgens modulair voorzieningen voor ontwikkeld die dienstverleners de informatie leveren die zij nodig hebben. Passend bij dienstgericht denken is het bij hen dus geen alarmfase Rood omdat we weer bezig zijn te bedenken hoe we het anders gaan doen.

De tweede leverancier, Info Support, is een techneutenclub waar mensen werken “die een passie voor IT hebben”. Vooraf was gezegd dat voorzieningen ook via een iPad moeten kunnen worden gebruikt. Als enige leverancier was dat voor hen aanleiding om de presentatie, inclusief live demo, dan ook maar gelijk via een iPad te doen (+1). Hun dienstgerichte manier van werken sluit mooi aan bij de enorme uitdaging hoe je allerlei gegevens, van allerlei partijen, straks beschikbaar krijgt voor de professional die bij de familie Jansen thuis aan de keukentafel zit. Op een vraag over hun datamodel lichtten ze toe dat zij werken met diensten en een datamodel eigenlijk niet meer zo relevant is. Op de vraag over gebruik van een gegevensmagazijn, gaven ze aan dat het bij hen vooral draait om services waarmee realtime gegevens worden opgehaald (al dan niet uit een gegevensmagazijn). Na afloop heb ik ze gecomplimenteerd met hun presentatie, maar ook aangegeven dat er nog een flinke uitdaging ligt om hun dienstgerichte manier van werken te vertalen naar de modellen die veelal binnen gemeenten worden gebruikt.

Ondanks het van 9 tot 6 in een ruimte zonder ramen moeten zitten terwijl buiten de zon scheen, genoeg hoopgevends gehoord om met een goed gevoel huiswaarts te keren.